something that is incorrect

listen to the pronunciation of something that is incorrect
Englisch - Türkisch
galat
something that is incorrect

  Silbentrennung

  some·thing that I·s in·cor·rect

  Türkische aussprache

  sʌmthîng dhıt îz înkırekt

  Aussprache

  /ˈsəmᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ənkərˈekt/ /ˈsʌmθɪŋ ðət ɪz ɪnkɜrˈɛkt/

  Wort des Tages

  canicular
Favoriten