snatch from one another

listen to the pronunciation of snatch from one another
Englisch - Türkisch
kapışmak
snatch from one another

  Silbentrennung

  snatch from one an·oth·er

  Türkische aussprache

  snäç fırm hwʌn ınʌdhır

  Aussprache

  /ˈsnaʧ fərm ˈhwən əˈnəᴛʜər/ /ˈsnæʧ fɜrm ˈhwʌn əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  vulpine
Favoriten