smooth the way for someone

listen to the pronunciation of smooth the way for someone
Englisch - Türkisch
smooth the way for someone

  Silbentrennung

  smooth the way for some·one

  Türkische aussprache

  smudh dhi wey fôr sʌmwʌn

  Aussprache

  /ˈsmo͞oᴛʜ ᴛʜē ˈwā ˈfôr ˈsəmˌwən/ /ˈsmuːð ðiː ˈweɪ ˈfɔːr ˈsʌmˌwʌn/

  Wort des Tages

  calvary
Favoriten