slow, retarded, late; turned to the rear; shy; hesitant, indecisive

listen to the pronunciation of slow, retarded, late; turned to the rear; shy; hesitant, indecisive
Englisch - Türkisch

Definition von slow, retarded, late; turned to the rear; shy; hesitant, indecisive im Englisch Türkisch wörterbuch

backward
{s} çağdışı
backward
{s} geri kalmış

O ülkenin geri kalmışlığı iyi bilinir. - The backwardness of that country is well known.

O, fikrini ifade etmede geri kalmış. - She is backward in expressing her opinion.

backward
kafasız
backward
utangaç
backward
rötarlı
backward
çekingen
backward
başlangıca yönelmiş
backward
geçmişe yönelmiş
backward
geriye yönelmiş
backward
(Pisikoloji, Ruhbilim) geri zekalı
backward
(sıfat) geri, geç, ters; çağdışı; gelişmemiş, yavaş öğrenen, geç kavrayan, geri kalmış; çekingen; isteksiz
backward
geri (ye)
backward
tersine

Belki bütün bunu tersine yapıyoruz. - Maybe we're doing this all backwards.

backward
geriye doğru

Tom geriye doğru bir adım attı. - Tom took a step backward.

Köpek geriye doğru yürüdü. - The dog walked backward.

backward
{s} isteksiz
backward
geri geri
backward
{s} geç
Englisch - Englisch
{s} backward
slow, retarded, late; turned to the rear; shy; hesitant, indecisive
Favoriten