simple past tense and past participle of confuse

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of confuse
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of confuse im Englisch Türkisch wörterbuch

confused
{s} şaşkın

Tom çok şaşkın görünüyor. - Tom looks very confused.

Tom çok şaşkın görünüyor. - Tom seems to be very confused.

confused
{s} kafası karışmış

Tom kafası karışmış görünüyor. - Tom appears confused.

Tom biraz kafası karışmış görünüyor. - Tom seems a little confused.

confused
{s} karmakarışık
confused
{s} ayırt edilemez, seçilemez
confused
karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confused
ambale olmak
confused
ayırt edilemez
confused
allak bullak olmak
confused
bozukdüzen
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
confused
karışık

Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır. - The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place.

Tom'un sadece kafası karışık. - Tom is just confused.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
confused
{s} karışık, düzensiz; karman çorman
confused
{s} şaşırtıcı
confused
{s} mahçup
confused
(sıfat) şaşkın, şaşkına dönmüş, kafası karışmış, allak bullak, şaşırmış, karışmış, karışık, şaşırtıcı, seçilemez, karman çorman, karmakarışık, mahçup, perişan
confused
karıştır/şaşırt
confused
{s} karman çorman
confused
{s} perişan
Englisch - Englisch
confused
simple past tense and past participle of confuse
Favoriten