shallow, lacking substance

listen to the pronunciation of shallow, lacking substance
Englisch - Türkisch

Definition von shallow, lacking substance im Englisch Türkisch wörterbuch

superficial
{s} yüzeysel

Birkaç yüzeysel nedenler var. - There are a number of superficial reasons.

Birkaç yazar ve birkaç konuyla ilgili mükemmel bir bilgi birçoklarıyla ilgili yüzeysel olan birinden çok daha değerlidir. - A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.

superficial
{s} üstünkörü
superficial
{s} yarım yamalak
superficial
süfli
superficial
(Tıp) süperfisyal
superficial
esaslı olmayan
superficial
sığ

Sen sadece çok yüzeysel ve sığsın. - You're just so superficial and shallow.

superficial
gelişigüzel
superficial
yüzeyde olan
superficial
sathilik
superficial
{s} iki boyutlu
superficial
satha yakın veya satıhta olan
superficial
{s} hiç

İnsanlar seni hiç yüzeysel olmakla suçlar mı? - Do people ever accuse you of being superficial?

superficial
{s} derin olmayan, yüzeysel: superficial wound yüzeysel yara
superficial
superficialness yüzeyde kalış
superficial
superficially görünüşte
superficial
yüzeyde kalan
superficial
{s} ayrıntısız
superficial
(sıfat) yüzeysel, iki boyutlu, dış, ayrıntısız, üstünkörü, yarım yamalak
Englisch - Englisch
superficial
shallow, lacking substance
Favoriten