servility, meanness, baseness

listen to the pronunciation of servility, meanness, baseness
Englisch - Türkisch

Definition von servility, meanness, baseness im Englisch Türkisch wörterbuch

slavishness
köpeklik
slavishness
{i} körü körüne itaat
slavishness
{i} dalkavukluk
slavishness
{i} adilik
Englisch - Englisch
{n} slavishness
servility, meanness, baseness
Favoriten