serap

listen to the pronunciation of serap
Englisch - Türkisch
kırpıntı
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) çorak yerlerde çölde sıcak ve ışığın tesiriyle, ilerde, yakında, yahut ufukta su veya yeşillik var gibi görünme hâdisesi
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgım, yalgın, pusarık: "Birdenbire uzakta ... tatlı bir serap gördüm."- M. Ş. Esendal
(Osmanlı Dönemi) LU'LU'
(Osmanlı Dönemi) YEHHİR
(Osmanlı Dönemi) RAKRAKAN
(Osmanlı Dönemi) HEBHAB
(Osmanlı Dönemi) YELMA'
kür
pusarık
ılgım
vale
yalgın
algune
al
Türkisch - Englisch
(isim) Mirage

The water on the road was just a mirage. - Yoldaki su sadece bir seraptı.

A mirage sometimes shows up in Toyama Bay. - Bazen Toyama Körfezi'nde bir serap ortaya çıkar.

fata morgana
will o' the wisp
mirage ılgım, yalgın, pusarık
fatamorgana
serap
Favoriten