sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum

listen to the pronunciation of sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum
Türkisch - Türkisch
kalar
yar
sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum

    Silbentrennung

    sel su·la·rı·nın top·ra·ğı a·şın·dır·ma·sıy·la mey·da·na ge·len yer ya·rı·ğı, u·çu·rum

    Aussprache

    Wort des Tages

    picaresque
Favoriten