see under 2d pack

listen to the pronunciation of see under 2d pack
Englisch - Türkisch

Definition von see under 2d pack im Englisch Türkisch wörterbuch

pack saddle
(Askeri) yük semeri
pack saddle
(Mimarlık) beşik örtü
pack saddle
(Askeri) YÜK SEMERİ: Bir yük hayvanında yük taşımak için kullanılan semer. PACK TRAIN: MEKKARE KOLU: Gerekli bütün personel ve teçhizatı ile mekkare kolu
pack thread
(Tekstil) ambalaj ipi, kınnap
pack thread
çuvaldız ipi
pack thread
ambalaj ipi
Englisch - Englisch
pack herse
pack saddle
pack thread
see under 2d pack
Favoriten