secondary imagery dissemination system

listen to the pronunciation of secondary imagery dissemination system
Englisch - Türkisch
(Askeri) ikinci görüntüyü yayma sistemi
secondary imagery dissemination system

  Silbentrennung

  sec·ond·a·ry im·age·ry dis·se·mi·na·tion sys·tem

  Türkische aussprache

  sekınderi îmıcri dîsemıneyşın sîstım

  Aussprache

  /ˈsekənˌderē ˈəməʤrē dəˌseməˈnāsʜən ˈsəstəm/ /ˈsɛkənˌdɛriː ˈɪməʤriː dɪˌsɛməˈneɪʃən ˈsɪstəm/

  Wort des Tages

  abut
Favoriten