sayvan

listen to the pronunciation of sayvan
Türkisch - Türkisch
Güneşten, yağmurdan korunmak için veya süs olarak bir şeyin üzerine çekilen dam saçağı gibi düz veya eğimli örtü
Kulak kepçesi: "Amma nasıl çocuk ... vücut tüylü, kulağın sayvanı yok."- H. R. Gürpınar
Kulakkepçesi
Kulak kepçesi
Güneşten, yağmurdan korunmak için ya da süs olarak bir şeyin ön kısmına çekilen, gölgelik
Evlere bitişik, önü açık, direkler üzerine oturtulmuş, üzeri örtülü yer
Orman evi
Koyun keçi ahırı
sayvan
Favoriten