sansür

listen to the pronunciation of sansür
Türkisch - Englisch
{i} censor

Censorship feeds the dirty mind more than the four-letter word itself. - Sansür dört harfli kelimenin kendisinden daha çok kirli zihinleri besler.

The news was censored for the time being. - Haberler şimdilik sansürlenmiştir.

{i} censorship

The Melbourne police raided the bookstore for violating censorship laws. - Melbourne polisi sansür yasalarını ihlal ettiği için kitapçıya baskın düzenledi.

Censorship is a terrible practice. - Sansür korkunç bir uygulamadır.

blue pencil
news blackout
expurgation
censure
cencorship
bowdlerization
sansür etme
emasculation
sansür etmek
to censor
sansür koymak
precensor
sansür kurulu
censorship
sansür memuru
censor
sansür uygulamak
precensor
sansür uygulamak
censor
sansür uygulamak
bowdlerize
sahrada basına sansür; son planlama konferansı
(Askeri) field press censorship; final planning conference
milli sansür
(Askeri) national censorship
askeri sansür
(Askeri) military censorship
sivil sansür
(Askeri) civil censorship
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fr. Neşr olacak şeylerin (kitap, film veya mektubların) hükümetçe kontrol edilmesi işi
Sıkı denetim
Denetleme işini yapan kurul
(Hukuk) ZENSUR
sansür
Favoriten