sağlanabilir

listen to the pronunciation of sağlanabilir
Türkisch - Englisch
obtainable
procurable
derivable
sağla
provide

She provided the traveler with food and clothing. - O, yolcuya yiyecek ve giyecek sağladı.

I am able to provide food and clothes for my family. - Ben ailem için yiyecek ve giyecekler sağlayabilirim.

sağla
{f} supplying

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağla
supply with
sağla
lay on
sağla
enable to
sağla
provide with
sağla
employ

Japanese companies generally provide their employees with uniforms. - Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar.

The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees. - Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar.

sağla
{f} provided

He provided them with food. - O, onlara yiyecek sağladı.

She provided for her old age. - Onun yaşlılığında geçimini sağladı.

sağla
make available to
sağla
provide for

Young as he is, he has a large family to provide for. - O,genç olduğu için,geçimini sağlayacak büyük bir aileye sahip.

They had a lot of children to provide for. - Onların, geçimini sağlayacak bir sürü çocukları vardı.

sağla
{f} supply

Can you supply me with all I need? - Bütün ihtiyaç duyduklarımı bana sağlayabilir misin?

The Great Lakes supply drinking water. - The Great Lakes içme suyu sağlar.

sağla
{f} stand by
sağla
{f} enabling
sağla
enable to be
sağla
made available to
sağla
providefor
sağla
enable

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

The coffee enabled me to stay awake during the dull concert. - Sıkıcı bir konser sırasında, kahve benim uyanık kalmamı sağladı.

sağla
providewith
sağla
procure
sağla
enableto
sağla
supplies

This lake supplies our city with water. - Bu göl kentimize su sağlamaktadır.

The river supplies cities and villages with water. - Nehir şehirlere ve köylere su sağlar.

sağla
layon
sağlanabilir
Favoriten