sıcağa karşı dayanıklık, ısı etkisiyle değişmeyen ,termostabl

listen to the pronunciation of sıcağa karşı dayanıklık, ısı etkisiyle değişmeyen ,termostabl
sıcağa karşı dayanıklık, ısı etkisiyle değişmeyen ,termostabl

    Silbentrennung

    sı·ca·ğa kar·şı da·ya·nık·lık, ı·sı et·ki·siy·le de·ğiş·me·yen ,ter·mos·tabl
Favoriten