sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme

listen to the pronunciation of sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
Türkisch - Türkisch
sebat
sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme

    Silbentrennung

    sö·zün·den ve·ya ka·rar·la·rın·dan dön·me·me, bir i·şi so·nu·na de·ğin sür·dür·me, di·reş·me

    Wort des Tages

    impromptu
Favoriten