sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu

listen to the pronunciation of sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu
Türkisch - Türkisch
kesiş
sözün etkisini arttırmak için başvurulan anlatım oyunu

    Silbentrennung

    sö·zün et·ki·si·ni art·tır·mak i·çin baş·vu·ru·lan an·la·tım o·yu·nu
Favoriten