resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka

listen to the pronunciation of resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka
Türkisch - Türkisch
nöbet
resmî yerlerde veya önemli kimselerin kapısında belli vakitlerde çalınan mızıka

    Silbentrennung

    resm·î yer·ler·de ve·ya ö·nem·li kim·se·le·rin ka·pı·sın·da bel·li va·kit·ler·de ça·lı·nan mı·zı·ka

    Aussprache

    Wort des Tages

    devious
Favoriten