remonstrate with s.o. about s.t

listen to the pronunciation of remonstrate with s.o. about s.t
Englisch - Türkisch
birine bir şey hakkındaki itirazlarını/şikâyetlerini söylemek: İ remonstrated with the judge about his decision. Hâkime kararı hakkındaki itirazlarımı söyledim
remonstrate with s.o. about s.t
Favoriten