reduces nervous tension; stronger than a calmative

listen to the pronunciation of reduces nervous tension; stronger than a calmative
Englisch - Türkisch

Definition von reduces nervous tension; stronger than a calmative im Englisch Türkisch wörterbuch

sedative
{i} yatıştırıcı

Ona bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a sedative.

Tom'a hafif bir yatıştırıcı verdim. - I gave Tom a mild sedative.

sedative
sakinleştirici

Doktor Tom'a sakinleştirici verdi. - The doctor gave Tom a sedative.

Sakinleştirici etkisini gösteriyor. - The sedative is taking effect.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
Englisch - Englisch
sedative
reduces nervous tension; stronger than a calmative
Favoriten