rakamları

listen to the pronunciation of rakamları
Türkisch - Englisch
figures
rakam
number

Seven is said to be a lucky number. - Yedinin şanslı bir rakam olduğu söylenir.

Is it true that Hungarians hate the number seven? - Macarların yedi rakamından nefret ettiği doğru mu?

rakam
{i} figure

The figure will be astronomical. - Rakam astronomik olacaktır.

Tom is accurate at figures. - Tom rakamlarda hatasızdır.

rakamları okumak
numerate
rakam
number, figure (containing one or more digits)
hint’-arap rakamları
(Matematik) hindu-arabic numerals
rakam
(Matematik) cipher
rakam
numeral

Do you know Roman numerals? - Roma rakamlarını biliyor musun?

He learned to write numerals before go to school. - O, okula gitmeden önce rakamları yazmayı öğrendi.

rakam
digit

When written as a numerical date, March 14, 2015 is 3/14/15, corresponding to the first five digits of pi (3.1415) - a once-in-a-century coincidence! - Bir sayısal tarih olarak yazıldığında Mart 14, 2015, pi'nin ilk beş rakamına karşılık gelir- yüz yılda bir kez rastlantı!

rakam
figure to
Arap rakamları
Arabic numbers
Romen rakamları
Roman numerals
arap rakamları
cipher
arap rakamları
Arabic figures
arap rakamları
Arabic numerals
arap rakamları sistemi
algorithm
arap rakamları sistemi
algorism
günümüz rakamları
Arabic numerals
günümüz rakamları
Arabic figures
günümüz rakamları
cipher
rakam
digit, numeral
rakam
number, figure, numeral, digit
romen rakamları
roman numeral
Türkisch - Türkisch

Definition von rakamları im Türkisch Türkisch wörterbuch

rakam
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
Arap rakamları
Bugün kullandığımız sayıları gösteren rakamlar
RAKAM
(Osmanlı Dönemi) Yazı ile işaret, sayıları gösteren işaret
RAKAM
(Osmanlı Dönemi) Yazı yazmak
Romen rakamları
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
rakam
Bu işaretlerle yazılmış sayı
rakam
Nicelik, miktar
rakamları
Favoriten