pursuant to authority contained in

listen to the pronunciation of pursuant to authority contained in
Englisch - Türkisch
(Askeri) VERİLEN YETKİYE UYGUN OLARAK
pursuant to authority contained in

  Silbentrennung

  pur·su·ant to au·tho·ri·ty con·tained in

  Türkische aussprache

  pırsuınt tı ıthôrıti kınteynd în

  Aussprache

  /pərˈso͞oənt tə əˈᴛʜôrətē kənˈtānd ən/ /pɜrˈsuːənt tə əˈθɔːrətiː kənˈteɪnd ɪn/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten