psikoz

listen to the pronunciation of psikoz
Türkisch - Englisch
(Tıp) psycosis
(Tıp) psychos
psychosis
psikoz hastası
psychotic
psikoz türleri
types of psychosis
psikoz öncesi
(Tıp) prepsychosis
psikoz öncesi panik
(Pisikoloji, Ruhbilim) prepsychotic panic
duygusal psikoz
(Pisikoloji, Ruhbilim) affective psychosis
kolektif psikoz
(Pisikoloji, Ruhbilim) collective psychosis
kuruntulu psikoz
(Tıp) delusional psychosis
tepkisel psikoz
(Pisikoloji, Ruhbilim) reactive psychosis
toksik psikoz
(Pisikoloji, Ruhbilim) toxic psychosis
toksik-enfeksiyonel psikoz
(Pisikoloji, Ruhbilim) toxic-infectious psychosis
Türkisch - Türkisch
Bireyin kişiliğinde derin bozukluklara yol açan bütün zihinsel hastalıkları belirten terim
Akıl hastalıklarının genel adı
Toplumsal bir sarsıntıya bağlı olarak doğan ruh durumu: "Sansür, sağlam rejimlerde, kimsenin aklına dahi gelmeyen bir korku psikozunun simgesidir."- H. Taner
Toplumsal bir sarsıntıya bağlı olarak doğan ruh durumu
Türlü sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozukluklar
Düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimi
PSİKOZ
(Hukuk) Toplumsal kaynaklı kollektif ruh hali; nevrozların dışında kalan akıl hastalıkları
PSİKOZ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Tıb: Akıl hastalıklarının umumi adı
psikoz
Favoriten