prescribed load

listen to the pronunciation of prescribed load
Englisch - Türkisch
(Askeri) kıta yükü
(Askeri) KITA YÜKÜ: Birliğin yeniden ikmal yapılıncaya kadar kendi kendini desteklemesi için büyük komutanlarca II nci ve IV ncü sınıf ikmal maddelerinden birlikler elinde bulundurulmasına yetki verilen şahıslar üzerinde veya birlik araçlarında taşınan, muharebe için gerekli ikmal maddeleri (combat essential supplies) ve onarım parçaları (mühimmat hariç) miktarı. Normal olarak, 15 günlük ikmal seviyesi. II ve IV. sınıf ikmal maddeleri muharebe ihtiyaçları içindir ve, icabında, muharebe için gerekli maddeler sınıfına girmeyen yıpranma derecesi yüksek maddeler (high mortality items) in ilavesiyle barış harekatı için verilirler. I. ve III. sınıf ikmal maddelerine ait miktarlar büyük komutanlar tarafından tespit edilir. Kıta yükü ikmal maddeleri, kullanıldıkça, devamlı surette bütünlenir
prescribed load list/authorized stock level
(Askeri) tecrübi stok seviyesi (yedek parça listesi) kıta yükü listesi / onaylanmış stok listesi
prescribed nuclear load
(Askeri) nükleer kıt’a yükü
prescribed nuclear load
(Çevre) öngörülen nükleer miktar
prescribed nuclear load
(Askeri) NÜKLEER KITA YÜKÜ: Bir atış birliği tarafından taşınacak belirli nükleer silah miktarı. Böyle bir yükün tesisi ve her kullanımdan sonraki bütünlemesi bir komutanlık kararı olup, taktik duruma, nükleer lojistik duruma, birliğin yük taşıma ve kullanma kabiliyetine bağlıdır. Taşınacak yük miktarı; günden güne ve benzeri atış birlikleri arasında değişiklik gösterir. Ayrıca bakınız: "special ammunition load"
prescribed load

  Silbentrennung

  pre·scribed load

  Türkische aussprache

  priskraybd lōd

  Aussprache

  /prēˈskrībd ˈlōd/ /priːˈskraɪbd ˈloʊd/

  Wort des Tages

  fetor
Favoriten