plural form of simple machine

listen to the pronunciation of plural form of simple machine
Englisch - Englisch
simple machines
plural form of simple machine

  Silbentrennung

  plu·ral form of sim·ple ma·chine

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv sîmpıl mışin

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈsəmpəl məˈsʜēn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈsɪmpəl məˈʃiːn/

  Wort des Tages

  senescent
Favoriten