plural form of rube goldberg machine

listen to the pronunciation of plural form of rube goldberg machine
Englisch - Englisch
Rube Goldberg machines
plural of rube
rubes
plural form of rube goldberg machine

  Silbentrennung

  plu·ral form of rube Gold·berg ma·chine

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv rub gōldbırg mışin

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈro͞ob ˈgōldbərg məˈsʜēn/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈruːb ˈɡoʊldbɜrɡ məˈʃiːn/

  Wort des Tages

  obsequy
Favoriten