plural form of rubbish bin

listen to the pronunciation of plural form of rubbish bin
Englisch - Türkisch

Definition von plural form of rubbish bin im Englisch Türkisch wörterbuch

rubbish bins
çöp bidonları
Englisch - Englisch
rubbish bins
plural form of rubbish bin

  Silbentrennung

  plu·ral form of rub·bish bin

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv rʌbîş bîn

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈrəbəsʜ ˈbən/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈrʌbɪʃ ˈbɪn/

  Wort des Tages

  primipara
Favoriten