plural form of palette knife

listen to the pronunciation of plural form of palette knife
Englisch - Englisch
palette knives
plural of palette
palettes
plural form of palette knife

  Silbentrennung

  plu·ral form of pal·ette knife

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv pälıt nayf

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈpalət ˈnīf/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈpælət ˈnaɪf/

  Wort des Tages

  vivify
Favoriten