plural form of occupational therapist

listen to the pronunciation of plural form of occupational therapist
Englisch - Englisch
occupational therapists
plural form of occupational therapist

  Silbentrennung

  plu·ral form of oc·cu·pa·tion·al the·ra·pist

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv äkyıpeyşınıl therıpıst

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv äkyəˈpāsʜənəl ˈᴛʜerəpəst/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ɑːkjəˈpeɪʃənəl ˈθɛrəpəst/

  Wort des Tages

  medevac
Favoriten