plural form of indefinite article

listen to the pronunciation of plural form of indefinite article
Englisch - Englisch
indefinite articles
plural form of indefinite article

  Silbentrennung

  plu·ral form of in·de·fi·nite ar·ti·cle

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv îndefınıt ärtıkıl

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ənˈdefənət ˈärtəkəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ɪnˈdɛfənət ˈɑːrtəkəl/

  Wort des Tages

  mojo
Favoriten