plural form of gall bladder

listen to the pronunciation of plural form of gall bladder
Englisch - Englisch
gall bladders
plural form of gall bladder

  Silbentrennung

  plu·ral form of gall blad·der

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv gôl blädır

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˈgôl ˈbladər/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˈɡɔːl ˈblædɜr/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten