plural form of american cocker spaniel

listen to the pronunciation of plural form of american cocker spaniel
Englisch - Englisch
American cocker spaniels
plural of American
Americans
plural form of american cocker spaniel

  Silbentrennung

  plu·ral form of A·me·ri·can cock·er span·iel

  Türkische aussprache

  plûrıl fôrm ıv ımerıkın käkır spänyıl

  Aussprache

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv əˈmerəkən ˈkäkər ˈspanyəl/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv əˈmɛrəkən ˈkɑːkɜr ˈspænjəl/
Favoriten