play a trick on somebody

listen to the pronunciation of play a trick on somebody
play a trick on somebody

  Silbentrennung

  play a trick on some·bo·dy

  Türkische aussprache

  pley ı trîk ôn sʌmbıdi

  Aussprache

  /ˈplā ə ˈtrək ˈôn ˈsəmbədē/ /ˈpleɪ ə ˈtrɪk ˈɔːn ˈsʌmbədiː/

  Wort des Tages

  aghast
Favoriten