pitching dangerously to one side

listen to the pronunciation of pitching dangerously to one side
pitching dangerously to one side

  Silbentrennung

  pitch·ing dan·ger·ous·ly to one side

  Türkische aussprache

  pîçîng deyncırısli tı hwʌn sayd

  Aussprache

  /ˈpəʧəɴɢ ˈdānʤərəslē tə ˈhwən ˈsīd/ /ˈpɪʧɪŋ ˈdeɪnʤɜrəsliː tə ˈhwʌn ˈsaɪd/

  Wort des Tages

  abdicate
Favoriten