picking and grinning

listen to the pronunciation of picking and grinning
Englisch - Englisch
Alternative spelling of pickin' and grinnin'
picking and grinning

  Silbentrennung

  picking and grin·ning

  Türkische aussprache

  pîkîng ınd grînîng

  Aussprache

  /ˈpəkəɴɢ ənd ˈgrənəɴɢ/ /ˈpɪkɪŋ ənd ˈɡrɪnɪŋ/

  Wort des Tages

  pourboire
Favoriten