perverse; adverse; untoward

listen to the pronunciation of perverse; adverse; untoward
Englisch - Türkisch

Definition von perverse; adverse; untoward im Englisch Türkisch wörterbuch

awkward
sakar

Mary'nin kız kardeşi utangaç ve sakardır. - Mary's sister is shy and awkward.

Fok balıkları karada sakar ve gariptir, ancak suda çok zariftir. - Seals are clumsy and awkward on land, but very graceful in the water.

awkward
beceriksiz

Tom beceriksizce gülümsedi. - Tom smiled awkwardly.

Tom biraz beceriksiz görünüyor. - Tom looks a little awkward.

awkward
(insan) anlaşılması zor
awkward
(sıfat) sakar, beceriksiz, aksi; zorluk çıkaran, garip; kullanışsız, ters
awkward
münasebetsiz
awkward
mahcup edici
awkward
kullanımı zor
awkward
dik başlı
awkward
mahçup edici
awkward
uyumsuz
awkward
utandırıcı
awkward
uygunsuz

Onlar uygunsuz bir zamanda geldiler. - They arrived at an awkward time.

O uygunsuz bir soru sordu. - He asked an awkward question.

awkward
awkwardness beceriksizlik
awkward
{s} ters
awkward
kullanışsız/uygunsuz
awkward
awkwardly acemicesine
awkward
idaresi güç
awkward
{s} kullanılması zor
Englisch - Englisch
awkward
perverse; adverse; untoward
Favoriten