person who flourishes

listen to the pronunciation of person who flourishes
Englisch - Englisch
{i} flourisher
person who flourishes

  Silbentrennung

  per·son who flourishes

  Türkische aussprache

  pırsın hu flırîşız

  Aussprache

  /ˈpərsən ˈho͞o ˈflərəsʜəz/ /ˈpɜrsən ˈhuː ˈflɜrɪʃəz/

  Wort des Tages

  eschatology
Favoriten