peşrev

listen to the pronunciation of peşrev
Türkisch - Englisch
overture
classical Turkish mus. an overture played at the beginning of a song
overture, prelude
the entry of wrestlers (yağlı güreşçiler) on to the wrestling field (during which the wrestlers make certain stylized gestures)
grape
prelude
zurnada peşrev olmaz
(ne çıkarsa bahtına). (Atasözü) Don't expect to find rules or method in something which is based on improvisation
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) f. (Aslı: Pişrev) Önde giden
(Osmanlı Dönemi) Türk müziğinde bir saz eseri
(Osmanlı Dönemi) Bir çeşit ok
(Osmanlı Dönemi) Güreşten önce pehlivanların ellerini birbirine veya dizlerine çarparak ve biraz sıçrayarak yaptıkları oyun
Güreşe tutuşmadan önce pehlivanların ellerini birbirine ve uyluklarına vurarak ve hafifçe sıçrayarak yaptıkları gösteri
Alaturka fasılda, giriş taksiminden sonra çalınan, dört haneli ve dört teslimli parça
Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katılan mani türünden küçük türküler
Klasik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
Halk hikâyelerinde, türkülerin okunup çalınışı sırasında türkü aralarına katılan mâni türünden küçük türküler
peşrev
Favoriten