pangs of feeling guilty

listen to the pronunciation of pangs of feeling guilty
Englisch - Englisch
guilt pang
pangs of feeling guilty

  Silbentrennung

  pangs of feel·ing guil·ty

  Türkische aussprache

  pängz ıv filîng gîlti

  Aussprache

  /ˈpaɴɢz əv ˈfēləɴɢ ˈgəltē/ /ˈpæŋz əv ˈfiːlɪŋ ˈɡɪltiː/

  Wort des Tages

  contrive
Favoriten