pacific spiny dogfish

listen to the pronunciation of pacific spiny dogfish
Englisch - Türkisch
pasifik köpekbalığı
Englisch - Englisch
dogfish of Pacific coast of North America
pacific spiny dogfish

  Silbentrennung

  pa·cif·ic spi·ny dog·fish

  Türkische aussprache

  pısîfîk spayni dôgfîş

  Aussprache

  /pəˈsəfək ˈspīnē ˈdôgˌfəsʜ/ /pəˈsɪfɪk ˈspaɪniː ˈdɔːɡˌfɪʃ/

  Wort des Tages

  publican
Favoriten