one who feels emotion and pity for everyone and everything

listen to the pronunciation of one who feels emotion and pity for everyone and everything
Englisch - Türkisch

Definition von one who feels emotion and pity for everyone and everything im Englisch Türkisch wörterbuch

bleeding heart
şebboy
bleeding heart
kız kalbi
Englisch - Englisch
bleeding heart
one who feels emotion and pity for everyone and everything

  Silbentrennung

  one who feels e·mo·tion and pi·ty for eve·ry·one and eve·ry·thing

  Türkische aussprache

  hwʌn hu filz îmōşın ınd pîti fôr evriwʌn ınd evrithîng

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o ˈfēlz əˈmōsʜən ənd ˈpətē ˈfôr ˈevrēˌwən ənd ˈevrēˌᴛʜəɴɢ/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈfiːlz ɪˈmoʊʃən ənd ˈpɪtiː ˈfɔːr ˈɛvriːˌwʌn ənd ˈɛvriːˌθɪŋ/

  Wort des Tages

  oligopsony
Favoriten