one who fakes something

listen to the pronunciation of one who fakes something
Englisch - Englisch
faker
one who fakes something

  Silbentrennung

  one who fakes some·thing

  Türkische aussprache

  hwʌn hu feyks sʌmthîng

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o ˈfāks ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈhwʌn ˈhuː ˈfeɪks ˈsʌmθɪŋ/

  Wort des Tages

  zeitgeist
Favoriten