one who confesses to having done something wrong

listen to the pronunciation of one who confesses to having done something wrong
Englisch - Türkisch

Definition von one who confesses to having done something wrong im Englisch Türkisch wörterbuch

confessor
{i} itirafçı
confessor
{i} tehlike karşısında dinini inkâr eden kimse
confessor
{i} günah çıkartan papaz
confessor
itiraf eden kimse
confessor
günah çıkarttırılan papaz
confessor
{i} günah çıkaran papaz
Englisch - Englisch
confessor
one who confesses to having done something wrong

  Silbentrennung

  one who confesses to ha·ving done some·thing wrong

  Türkische aussprache

  hwʌn hu kınfesîz tı hävîng dʌn sʌmthîng rông

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o kənˈfesəz tə ˈhavəɴɢ ˈdən ˈsəmᴛʜəɴɢ ˈrôɴɢ/ /ˈhwʌn ˈhuː kənˈfɛsɪz tə ˈhævɪŋ ˈdʌn ˈsʌmθɪŋ ˈrɔːŋ/
Favoriten