one who appealed to a general council against the bull unigenitus

listen to the pronunciation of one who appealed to a general council against the bull unigenitus
Englisch - Türkisch

Definition von one who appealed to a general council against the bull unigenitus im Englisch Türkisch wörterbuch

appellant
{s} temyize giden
appellant
{i} temyiz eden taraf
appellant
kararın değişmesi için bir üst mahkemeye baş vuran kişi
appellant
{i} üst mahkemeye başvuran kimse
appellant
temyize giden kişi
appellant
{s} üst mahkemeye başvuran
Englisch - Englisch
appellant
one who appealed to a general council against the bull unigenitus
Favoriten