one way or the other

listen to the pronunciation of one way or the other
Englisch - Türkisch
şöyle ya da böyle
Englisch - Englisch
in this manner or in some other manner, either this way or that way, any way
one way or the other

  Silbentrennung

  one way or the oth·er

  Türkische aussprache

  hwʌn wey ır dhi ʌdhır

  Aussprache

  /ˈhwən ˈwā ər ᴛʜē ˈəᴛʜər/ /ˈhwʌn ˈweɪ ɜr ðiː ˈʌðɜr/

  Wort des Tages

  dentifrice
Favoriten