one that climbs, a plant, an herb

listen to the pronunciation of one that climbs, a plant, an herb
Englisch - Türkisch

Definition von one that climbs, a plant, an herb im Englisch Türkisch wörterbuch

climber
yükselmek isteyen kişi
climber
tırmanıcı bitki
climber
tırmanıcı sarmaşık
climber
dağcı

Çığ dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger to climbers.

Heyelan, dağcılar için bir tehlikedir. - Avalanches are a danger for climbers.

climber
tırmanıcı

Tom bir dağ tırmanıcısı. - Tom is a mountain climber.

Sincaplar çok iyi tırmanıcıdır. - Squirrels are very good climbers.

climber
toplumda yükselmek isteyen kişi
climber
{i} tırmaşık kuş
climber
tırmanan sarmaşık
climber
toplum hayatında yükselmek isteyen kimse
climber
{i} sarmaşık
climber
{i} (Botanik) tırmanıcı sarmaşık
climber
yükselen/tırmanıcı
climber
{i} k.dili. toplumda yükselmek isteyen kimse
climber
{i} toplumda hep gözü yükseklerde olan kimse
Englisch - Englisch
{n} climber
one that climbs, a plant, an herb
Favoriten