one of the three tips of the rotor

listen to the pronunciation of one of the three tips of the rotor
Englisch - Englisch
Apex
one of the three tips of the rotor

  Silbentrennung

  one of the three tips of the ro·tor

  Türkische aussprache

  hwʌn ıv dhi thri tîps ıv dhi rōtır

  Aussprache

  /ˈhwən əv ᴛʜē ˈᴛʜrē ˈtəps əv ᴛʜē ˈrōtər/ /ˈhwʌn əv ðiː ˈθriː ˈtɪps əv ðiː ˈroʊtɜr/

  Wort des Tages

  collage
Favoriten