olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür

listen to the pronunciation of olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
Türkisch - Türkisch
üzüntü
olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür

    Silbentrennung

    ol·ma·sı is·te·nil·me·yen o·lay·lar·dan do·ğan ruh te·dir·gin·li·ği, te·es·sür
Favoriten