of or pertaining to wassail, or to a wassail; convivial; as, a wassail bowl

listen to the pronunciation of of or pertaining to wassail, or to a wassail; convivial; as, a wassail bowl
Englisch - Türkisch

Definition von of or pertaining to wassail, or to a wassail; convivial; as, a wassail bowl im Englisch Türkisch wörterbuch

wassail
şerefe içme
wassail
işret için içilen baharlı içki
wassail
{i} içki alemi
wassail
içki alemi yapmak
wassail
{i} noelde içilen baharatlı içki
wassail
birinin şerefine içmek
wassail
şerefe içme/alem
wassail
eski bir selâmlama
wassail
işret etmek
Englisch - Englisch
wassail
of or pertaining to wassail, or to a wassail; convivial; as, a wassail bowl
Favoriten