of or pertaining to the present day

listen to the pronunciation of of or pertaining to the present day
Englisch - Englisch
hodiernal
of or pertaining to the present day

  Silbentrennung

  of or pertaining to the pres·ent Day

  Türkische aussprache

  ıv ır pırteynîng tı dhi prizent dey

  Aussprache

  /əv ər pərˈtānəɴɢ tə ᴛʜē prēˈzent ˈdā/ /əv ɜr pɜrˈteɪnɪŋ tə ðiː priːˈzɛnt ˈdeɪ/

  Wort des Tages

  phonetic
Favoriten